Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2013

dissent
9209 a297 500
Reposted fromfisiel fisiel viadojenka dojenka

October 26 2013

dissent
2025 1445
Reposted fromeklerrka eklerrka viaojojojoj ojojojoj

September 11 2013

dissent
4199 7232 500
Widmo Brockenu – rzadkie zjawisko optyczne spotykane w górach, polegające na zaobserwowaniu własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej obserwatora. Zdarza się, że cień obserwatora otoczony jest tęczową obwódką zwaną glorią.
Wśród taterników istnieje przesąd mówiący, że człowiek, który zobaczył widmo Brockenu, umrze w górach. Ujrzenie zjawiska po raz trzeci "odczynia urok", co więcej – szczęśliwiec może się czuć w górach bezpieczny po wsze czasy.
Reposted fromstylte stylte viatwice twice
dissent
6526 b6c7
Wroclaw, Poland
Reposted fromretaliate retaliate viatwice twice

February 09 2013

dissent

February 01 2013

dissent
5540 e618
Reposted fromretaliate retaliate

January 24 2013

dissent
6488 6bed

January 23 2013

dissent

January 21 2013

dissent
9585 1454

January 18 2013

dissent
uwielbiam to zdjęcie.
Reposted fromtwice twice

January 16 2013

dissent
3170 7153 500
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo
dissent
3177 c2e5 500
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo

January 15 2013

dissent
dissent
4735 854d
Reposted frompanickiller panickiller viacocaineblues cocaineblues
dissent
2452 d725 500
Nie masz pojęcia jak bardzo.
Reposted fromkostuchna kostuchna viacocaineblues cocaineblues
dissent
9458 0711
Reposted fromtwarze twarze vianikotyna nikotyna
dissent
6181 ecf7
Reposted frompoppyseed poppyseed vianikotyna nikotyna
6255 82d2 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianikotyna nikotyna

December 03 2012

dissent
4386 303a
Reposted fromretaliate retaliate

November 24 2012

dissent
Reposted fromRynn Rynn viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl